Przejdź do treści

Polityka Prywatności

Opublikowano dnia: 08.04.2020


Dbamy o Państwa prywatność. Dane osobowe przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (znanego jako RODO, GDPR).

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest IQ OQ PQ KWALIFIKACJA WALIDACJA, NIP: 666-195-26-85, REGON: 385660270.

Jakie dane przetwarzamy oraz w jakim celu?

Przetwarzamy takie dane jak a) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe naszych Klientów oraz osób, które złożyły zapytanie o świadczone przez nasza firmę usługi (w celu realizacji zamówionych usług lub komunikacji na prośbę składającego zapytanie) b) adres email w przypadku subskrybentów Newsletera (w celu dostarczania widomości email, o które wystąpił Zamawiający) c) informacje o otwieranych wiadomościach i wyświetlanych stronach z przygotowanymi przez nas treściami (dokonujemy pomiarów w celach statystycznych oraz po to, aby doskonalić jakość świadczonych przez nas usług tj. przygotowywać dla naszych Odbiorców ciekawe, atrakcyjne treści)
d) informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP komputera (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych), w przypadkach następuje łączenie z serwerem na którym umieszczona jest nasza witryna internetowa (dane te wykorzystywane są przez administratora w celach technicznych i same w sobie uniemożliwiają identyfikację danej osoby). Nie prowadzimy tzw. profilowania osób odwiedzających naszą witrynę internetową, ani osób będących subskrybentami Newsletter.

Jak długo będziemy przetwarzać dane?

W przypadku naszych Klientów, dane związane w transakcjami kupna-sprzedaży, przetwarzamy (archiwizujemy) zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem – m.in. 5 lat (usuwamy te dane po 6 latach). Analogicznie postępujemy z danymi osób, które składały zapytania ofertowe. W przypadku subskrypcji Newsletter, przetwarzamy dane tylko tak długo, jak długo Subskrybent chce otrzymywać od nas widomości email. Aby zrezygnować z otrzymywania od nas widomości, prosimy o skorzystanie z opcji dostępnej w każdej wysyłanej przez nas widomości (link „Wypisz mnie z listy adresatów”) lub o skierowanie do nas prośby na adres email kontakt@kwalifikacja-walidacja.pl. Aby dowidzieć się więcej na temat zasad przetwarzania plików cookies, proszę przejdź do sekcji: Polityka cookies https://kwalifikacja-walidacja.pl/polityka-cookies/ Dane w Gogole Analitics usuwane są automatycznie po 38 miesiącach od ostatniej aktywności w witrynie.

Jakie posiadają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Posiadają Państwo prawo do wglądu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu prosimy o kontakt na adres kontakt@kwalifikacja-walidacja.pl.
Naszym Klientom możemy odmówić prawa do usunięcia danych w przypadku gdy konieczność ich przetwarzania wynika z obowiązującego nas prawa (m.in. prawa podatkowego).

Jeśli z jakiś względów mają Państwo zastrzeżenia odnośnie naszych zasad ochrony danych osobowych lub też posiadacie Państwo pewne propozycje do naszego doskonalenia w tym zakresie, prosimy o kontakt w pierwszej kolejności na adres kontakt@kwalifikacja-walidacja.pl. Posiadają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa link https://uodo.gov.pl/).

Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania danych?

Jesteśmy zgodni z Artykułem 6 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe:
– osób składających zapytania ofertowe oraz Klientów przetwarzamy zgodnie z Artykułem 6 1. b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz Artykułem 6 1. c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
– subskrybentów Newsletter przetwarzamy zgodnie z Artykułem 6 1.a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
– osób odwiedzających witrynę internetową przetwarzamy zgodnie z

Artykułem 6 1.a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (niezbędne pliki cookies),

Artykułem 6 1. b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz Artykułem 6 1. f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (adres IP i inne identyfikatory urządzenia końcowego).

Artykułem 6 1.a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (pliki cookies Analityczne, Reklamowe)

Pliki cookies

Witryna posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie Użytkownika). Dla poprawnego funkcjonowania witryna nie wymaga akceptacji „ciasteczek”. Wyłączenie obsługi plików cookie w przeglądarce internetowej nie wpływa na sposób wyświetlania się strony oraz jej funkcjonalność. Użytkownik decyduje o przetwarzaniu plików cookie poprzez ustawienia swojej przeglądarki i/lub udzielnie zgodny na zapisywanie plików cookies podczas pierwszej wizyty w serwisie. Polityka cookies https://kwalifikacja-walidacja.pl/polityka-cookies/

Kto posiada dostęp do danych osobowych. Przekazywanie danych do innych podmiotów przetwarzających dane

Nikt nie lubi otrzymywania niechcianych wiadomości. My również. Nie przekażemy Państwa danych kontaktowych, ani innych Państwa danych celem wykorzystania ich w komunikacji handlowej. Nie sprzedamy, ani nie użyczymy zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim, chyba że za Państwa wyraźną zgodą lub na Państwa życzenie, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Dostęp do przetwarzanych danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy IQ OQ PQ KWALIFIKACJA WALIDACJA. Korzystamy jednak z usług firm zewnętrznych w celu realizowania świadczonych przez nas usług. Sprawujemy nadzór nad firmami, którym powierzamy dane osobowe. 
W przypadku osób będących naszymi Klientami, dane osobowe zostaną udostępnione firmie, która prowadzi w imieniu naszej firmy księgowość oraz firmie, która dostarcza dla nas oprogramowanie służące wystawianiu faktur VAT (firmy te mają jednak siedzibę na terenie Unii Europejskiej i jest zobligowana prawnie do przestrzegania obowiązującego w Unii Europejskiej prawa w zakresie ochrony danych osobowych).
W przypadku osób subskrybujących Newsletter, adres email i numer IP komputera jest przetwarzany przez firmę świadczącą usługę mailingu (firma ta ma jednak siedzibę na terenie Unii Europejskiej i jest zobligowana prawnie do przestrzegania obowiązującego w Unii Europejskiej prawa w zakresie ochrony danych osobowych). Udzielnie zgodny na przetwarzanie danych przez naszego dostawcę usługi wysyłania email jest dobrowolne, ale warunkiem koniecznym w procesie przetwarzania danych, czyli docelowo otrzymywania od nas wiadomości email. W przypadku braku udzielonej zgody, nie będziemy kontaktowali się z Państwem drogą email. Numer IP komputerów i dane urządzenia końcowego (np. rodzaj stosowanej przeglądarki internetowej) przetwarzane są również przez firmę, u której nasza firma ma wykupioną usługę hostingu strony internetowej (firma ta ma jednak siedzibę na terenie Unii Europejskiej i jest zobligowana prawnie do przestrzegania obowiązującego w Unii Europejskiej prawa w zakresie ochrony danych osobowych). W związku z wykorzystywaniem w Serwisie plików cookies oferowanych przez firmę Google Inc., dalej zwaną ,,Google’’ informacje o korzystaniu z Serwisu mogą być przesyłane na serwery Google usytuowane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. W ramach wykorzystania funkcjonalności Google Analytics, korzystamy jednak w opcji anonimizacji nr IP Użytkowników witryny, wobec czego tylko w szczególnych przypadkach anonimizacja pełnego nr IP Użytkownika będzie następować po jego transferze do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Google będzie wykorzystywał ww. informacje wyłącznie w celu oceny częstotliwości korzystania przez Użytkowników z Serwisu, zestawiania raportów z działalności prowadzonej w Serwisie. Przekazany przez przeglądarkę Użytkownika adres IP w ramach działania Google Analytics nie jest kojarzony przez Google z innymi danymi. Szczegółowe informacje o polityce prywatności usługi Google Analytics można uzyskać pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Linki do stron zewnętrznych

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na naszej stronie internetowej zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo – promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym serwisie. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty IQ OQ PQ KWALIFIKACJA WALIDACJA.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych, prosimy zgłaszać drogą mailową kontakt@kwalifikacja-walidacja.pl.