Przejdź do treści
Tecnosoft loger

Kalibracja rejestratorów temperatury firmy Tecnosoft

Wykonujemy wzorcowania / kalibracje połączone z adiustacją (korektą wskazań) rejestratorów temperatury włoskiej firmy Tecnosoft.

Zakres wykonywanych wzorcowań: -35°C ÷ 138°C

Niepewność wzorcowania: ±0,1°C lub ±0,05°C

Maksymalnie skrócony czas realizacji usługi (do około 10 dni)
– usługa wykonywana w Polsce.

Zakres usługi kalibracji

Wzorcowanie rejestratora
wraz z adiustacją

Wzorcowanie i korekta wskazań logera wykonywana jest w sześciu punktach temperatury wskazanych przez zamawiającego usługę i pozwala na osiągnięcie dokładności pomiaru lepszej niż 0,1°C w całym zakresie wzorcowania logera. Wszystkie czynności prowadzone są z wykorzystaniem oryginalnego oprogramowania TecnoCalib firmy Tecnosoft.

Wydanie świadectwa kalibracji
w języku angielskim (pdf)

Świadectwo kalibracji generowane jest przez firmę Tecnosoft na podstawie przekazanych do Tecnosoft danych z procesu wzorcowania logera.
Świadectwo kalibracji przedstawia błąd wskazania rejestratora względem termometru referencyjnego
oraz niepewność wzorcowania dla urządzenia po wykonanej adjustacji.

Aktualizacja w pamięci logera
daty ostatniej kalibracji

Podczas zapisywania w logerze jego nowej charakterystyki pomiarowej, w rejestratorze zapisywana jest data przeprowadzenia adjustacji,
na podstawie której w oprogramowaniu SPD
lub TS Manager komunikowana jest zalecana data kolejnej kalibracji.

Cena usługi

Wzorcowanie razem z adjustacją:

320PLN / 1 rejestrator
  • Wzorcowanie i adiustacja w 6 punktach
  • Świadectwo wzorcowania w formie elektronicznej (PDF)
  • Typowy czas realizacji usługi: do 10 dni

Usługi dodatkowe

Usługa serwisowa polegająca na wymianie baterii 
w logerze (wraz z uszczelką) oraz oczyszczeniu komory baterii, styków i gwintu zamykania logera (pod nawiewem laminarnym klasy ISO 5 wg ISO 14644-1 oraz z wykorzystaniem sprężonego powietrza klasy 1.4.1 wg ISO 8576-1).

Cena: 60 PLN netto + koszt nowej baterii wg cennika dystrybutora.

Adiustacja i wzorcowanie w dodatkowym punkcie zakresu roboczego (powyżej 6 punktów, które objęte są standardową usługą)

Cena: Dopłata 60 PLN netto do ceny wzorcowania podstawowego (za 1 punkt, za 1 loger).

Ultradokładne wzorcowanie – adjustacja
i wzorcowanie w sześciu punktach z dokładnością lepszą niż 0,05°C. Usługa dostępna jest w zakresie temperatur 25 ÷ 125°C tylko dla wybranych modeli rejestratorów tj. S-MicroW L, S-MicroW L Bendable, S-MicroW XL, S-MicroW XL Bendable.

Cena: Dopłata 50 PLN netto do ceny wzorcowania podstawowego (za 1 loger).

Dlaczego warto skorzystać
z naszych usług?

Usługa wykonywana
w Polsce

Usługa wykonywana w Polsce to krótszy całkowity czas realizacji usługi niż w serwisie producenta we Włoszech (brak transportu logerów za granicę), niższy koszt transportu, niższe ryzyko uszkodzenia rejestratora w trakcie transportu.

Punkty adiustacji zawsze ustalane z klientem

Punkty adiustacji/wzorcowania zawsze ustalamy indywidualnie z zamawiającym usługę, co pozwala na maksymalną poprawę dokładności wskazań w zakresie temperatur najbardziej krytycznych dla użytkownika rejestratora.

Niższe ceny w przypadku większej liczby wzorcowań

Oferujemy atrakcyjne upusty w przypadku jednoczesnego zlecenia większej liczby wzorcowań - dotyczy rejestratorów temperatury Tecnosoft, jak i przyrządów pomiarowych innych producentów/
typów.

Kontakt z nami

Jeśli są Państwo zainteresowani usługą wzorcowania rejestratorów temperatury firmy Tecnosoft, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub email:

 

Adres laboratorium:

IQ OQ PQ KWALIFIKACJA WALIDACJA 
ul. Brzozowa 1, 64-500 Szamotuły

NIP: 6661952686
REGON: 385660270

Tecnosoft: Rejestratory temperatury

Sprawdź, które z rejestratorów produkowanych przez firmę Tecnosoft możemy poddać kalibracji połączonej z adjustacją, a które tylko typowej kalibracji (bez zmiany wskazań).
Tecnosoft SterilDisk loger

Rejestrator temperatury Tecnosoft
SterilDisk

Wzorcowanie i adiustacja z zakresie: -20°C ÷ +138°C

Tecnosoft SterilDisk Probe sonda 10 mm loger

Rejestrator temperatury Tecnosoft SterilDisk Probe sonda 10 mm

Wzorcowanie i adiustacja w zakresie: -20°C ÷ +138°C

Tecnosoft SterilDisk Probe sonda 20 50 100150 mm

Rejestrator temperatury Tecnosoft SterilDisk Probe sonda 20/50/100/150 mm

Wzorcowanie i adiustacja w zakresie: -20°C ÷ +138°C

Tecnosoft SterilDisk Probe sonda 20 - 185 mm gwint M5 loger

Rejestrator temperatury Tecnosoft SterilDisk Probe sonda 20 - 185 mm gwint M5

Wzorcowanie i adiustacja w zakresie: -20°C ÷ +138°C

Tecnosoft SterilDisk Flexible sonda 10-175 mm na kablu 30cm

Rejestrator temperatury Tecnosoft SterilDisk Flexible sonda do 175mm, kabel

Wzorcowanie i adiustacja z zakresie: -20°C ÷ +138°C

Tecnosoft P-Micro z sondą 20-150 mm

Rejestrator temperatury Tecnooft P-Micro sonda 20-150 mm

Wzorcowanie i adiustacja w zakresie: 0°C ÷ +138°C

Tecnosoft P-Micro L z sondą 20-150 mm

Rejestrator temperatury Tecnosoft P-Micro L sonda 20-150 mm

Wzorcowanie i adiustacja w zakresie: -35°C ÷ +138°C

Tecnosoft P-Micro XL z sondą 20-150 mm

Rejestrator temperatury Tecnosoft P-Micro XL sonda 20-150 mm

Wzorcowanie i adiustacja w zakresie: -35°C ÷ +138°C

Tecnosoft S-Micro z sondą 20-150

Rejestrator temperatury Tecnosoft S-Micro sonda: 20-150 mm

Wzorcowanie i adiustacja z zakresie: 0°C ÷ +138°C

Tecnosoft S-Micro L z sondą 20-150 mm

Rejestrator temperatury Tecnosoft S-Micro L sonda 20-150 mm

Wzorcowanie i adiustacja w zakresie: -35°C ÷ +138°C

Tecnosoft S-Micro XL z sondą 20-150 mm

Rejestrator temperatury Tecnosoft S-Micro XL sonda 20-150 mm

Wzorcowanie i adiustacja w zakresie: -35°C ÷ +138°C

Tecnosoft S-Disk J z sondą 20-150 mm

Rejestrator temperatury Tecnosoft S-Disk J sonda 20-150 mm

Wzorcowanie i adiustacja w zakresie: -35°C ÷ +138°C

Tecnosoft S-Disk J Flexible sonda na elastycznym kablu

Rejestrator temperatury Tecnosoft S-Disk J Flexible sonda na elastycznym kablu

Wzorcowanie i adiustacja z zakresie: -35°C ÷ +138°C

Tecnosoft S-Disk J Bendable sonda na giętkim kablu

Rejestrator temperatury Tecnosoft S-Disk J Bendable sonda na giętkim kablu

Wzorcowanie i adiustacja w zakresie: -35°C ÷ +138°C

Tecnosoft S-MicroW L sonda 20-150 mm

Rejestrator temperatury Tecnosoft S-Disk J Ultra Freeze -80°C, 20-100 mm

Wzorcowanie i adiustacja w zakresie: -35°C ÷ +138°C

Tecnosoft S-Micro L z sondą 20-150 mm

Rejestrator temperatury Tecnosoft S-MicroW L
sonda 20-150 mm

Wzorcowanie i adiustacja w zakresie: -35°C ÷ +138°C

Tecnosoft S-MicroW L Flexible sonda na elastycznym kablu

Rejestrator temperatury Tecnosoft S-MicroW L Flexible, na elast. kablu

Wzorcowanie i adiustacja z zakresie: -35°C ÷ +138°C

Tecnosoft S-MicroW L Bendable sonda na giętkim kablu

Rejestrator temperatury Tecnosoft S-MicroW L Bendable, na giętkim kablu

Wzorcowanie i adiustacja w zakresie: -35°C ÷ +138°C

Tecnosoft S-MicroW L Ultra Freeze -80°C sonda 20-100 mm

Rejestrator temperatury Tecnosoft S-MicroW L Ultra Freeze -80°C, 20-100 mm

Wzorcowanie i adiustacja w zakresie: -35°C ÷ +138°C

Tecnosoft S-MicroW XL sonda 20-150 mm

Rejestrator temperatury Tecnosoft S-MicroW XL sonda 20-150 mm

Wzorcowanie i adiustacja w zakresie: -35°C ÷ +138°C

Tecnosoft S-MicroW XL Bendable sonda na giętkim kablu

Rejestrator temperatury Tecnosoft S-MicroW XL Flexible, na elast. kablu

Wzorcowanie i adiustacja z zakresie: -35°C ÷ +138°C

Tecnosoft S-MicroW L Bendable sonda na giętkim kablu

Rejestrator temperatury Tecnosoft S-MicroW XL Bendable, na giętkim kablu

Wzorcowanie i adiustacja w zakresie: -35°C ÷ +138°C

Tecnosoft P-Radio bezprzewodowy sonda 20-150 mm

Rejestrator temperatury Tecnosoft P-Radio bezprzewodowy, 20-150 mm

Wzorcowanie i adiustacja w zakresie: -35°C ÷ +100°C

Tecnosoft P-Radio bezprzewodowy sonda na elastycznym kablu

Rejestrator temperatury Tecnosoft P-Radio bezprzew., elastyczny kabel

Wzorcowanie i adiustacja w zakresie: -35°C ÷ +100°C

Tecnosoft S-Radio bezprzewodowy sonda 20-150 mm

Rejestrator temperatury Tecnosoft S-Radio bezprzewodowy, 20-150 mm

Wzorcowanie i adiustacja z zakresie: -35°C ÷ +138°C

Tecnosoft S-Radio bezprzewodowy sonda na elastycznym kablu

Rejestrator temperatury Tecnosoft S-Radio
bezprzew., elastyczny kabel

Wzorcowanie i adiustacja w zakresie: -35°C ÷ +138°C

Tecnosoft SmartSensor

Rejestratory temperatury firmy Tecnosoft
- seria SmartSensor

Wzorcowanie i adiustacja. Zapytaj o dostępny zakres wzorcowania.

Rejestratory temperatury firmy Tecnosoft
- pozostałe modele

Wzorcowanie. Zapytaj o dostępny zakres wzorcowania.

Firma Tecnosoft Tecnosoft srl (adres: Via Luigi Galvani, 4, 20068, Peschiera Borromeo (MI), Włochy) – producent logerów temperatury, ciśnienia, wilgotności względnej powietrza.

Tecnosoft zajmuje się opracowywaniem i produkcją systemów akwizycji danych dla branży medycznej, spożywczej, farmaceutycznej, geotechnicznej, innych gałęzi przemysłu, w których wykonywane są pomiary temperatury, ciśnienia i wilgotności. Firma TECNOSOFT posiada swoją siedzibę w Peschiera Borromeo, niedaleko Mediolanu we Włoszech, natomiast posiada w Europie rozbudowaną sieć sprzedaży produkowanych przez siebie urządzeń pomiarowych (głównie rejestratorów/ logerów), przede wszystkich poprzez sieć dystrybutorów urządzeń w poszczególnych krajach Europy (w tym Polski).

Rejestratory TECNOSOFT dzięki swojej różnorodności spełniają wymagania dla wielu specjalistycznych zastosowań (pomiary/ kwalifikacja IQOQPQ/ walidacja) w branży farmaceutycznej, spożywczej, energetycznej i środowiskowej. Rejestratory temperatury posiadają możliwość m.in.: definiowania przez użytkownika logera częstotliwości zbierania danych, obliczania wartości pasteryzacyjnej P0, wartości sterylizacyjnej F0. Rejestratory cechują się zróżnicowana dokładnością – typowo dokładnością 0,2°C. W przypadku wybranych modeli rejestratorów temperatury Tecnosoft, możliwe jest wykonanie dokładnej kalibracji połączonej z adjustacją, która umożliwia osiągniecie przez loger dokładności 0,05°C w zakresie kalibracji (zawężonej do zakresu: 25°C – ok. 140°C. Asortyment urządzeń firmy Tecnosoft jest stale aktualizowany o nowe urządzenia mające zastosowane zarówno w bieżącej kontroli produkcji i wyrobu, jak w pracach walidacyjnych/ badawczych. 

Alternatywą dla kalibracji logerów w serwisie Tecnosoft we Włoszech może być kalibracja połączona z adjustacją w firmie IQ OQ PQ KWALIFIKACJA WALIDACJA, ul. Brzozowa 1, 64-500 Szamotuły, Polska.

Od 2002 roku firma TECNOSOFT wdrożyła system zarządzania jakością oparty na normie EN ISO 9001:2008, certyfikowany przez jednostkę certyfikującą BVQI.